Geachte heer/mevrouw,

 

Toneelgroep ARTI is al 100 jaar actief in het Amsterdamse amateurtoneel. Per jaar streven wij ernaar om drie voorstellingen te ontwikkelen en op de planken te brengen. Steeds zijn dit nadrukkelijk vernieuwende toneelstukken. Daar staat de vereniging ook om bekend. Met het aanpassen van de subsidiegelden wordt het voortbestaan van ARTI echter bedreigd.

 

In het hart van onze filosofie ligt de overtuiging dat ARTI toegankelijk moet zijn voor ieder talent, ongeacht de persoonlijke financiële draagkracht. Laagdrempelige contributie is daarom essentieel. Op zaalhuur, kleding en regie is nauwelijks besparing mogelijk. De uitgaven stijgen fors en de inkomsten stijgen niet mee.

 

Naast nieuwe ArtiSpelers en ArtiVolgers hopen we ook op nieuwe vrienden: Sponsor cultuur en wordt ArtiVriend!

 

Als ArtiVriend (particulier of bedrijf) kiest u voor cultuur. Met een periodieke of eenmalige financiële ondersteuning maakt u het letterlijk mogelijk dat ARTI blijft voortbestaan. Een bedrijf kan deze sponsoring van de belasting aftrekken.

 

In ruil voor uw steun ontvangt u een gratis toegangskaart met gereserveerde plaats en drankje na de voorstelling. Voor bedrijven wordt uw logo (met doorklik link) prominent op onze website geplaatst.

 

Voor €  50,00 per jaar wordt je ArtiVriend. Voor bedrijven ontvangen we graag individuele voorstellen.

 

Interesse gewekt/nog vragen?

 

Mail dan naar: toneelgroep.arti@mail.com met de volgende gegevens;

 

- Uw naam

 

- Uw e-mailadres

 

- Voor bedrijven uw sponsorvoorstel en of u een doorkliklink van uw bedrijf op de ARTI site wenst - en zo ja naar welk adres

 

Ook voor ArtiVolger volger kunt u zich opgeven, u wordt dan tijdig geïnformeerd over de voorstellingen.

 

Wilt u de onderstaande antwoordkaart ook op papier hebben, hieronder vindt u de link voor het pdf bestand.

 

Van ons ontvangt u nog een bevestigingsmail waarop, naast onze dankbetuiging, ook het IBAN nummer van ARTI vermeld staat.

 

Met hartelijke groet, toneelgroep ARTI